sobota, 2 marzec 2019
Warta Zawiercie vs Stal Bielsko-Biała
11:00 | Moniuszki 10
sobota, 23 luty 2019
Łazowianka Ł vs LTS Wierbka
15:00 | Moniuszki 10, Zawiercie
sobota, 23 luty 2019
Źródło vs Jura Niegowa
15:00 | ul. Browar 7 , Kromołów
sobota, 23 marzec 2019
Przemsza O. vs MKS Poręba
16:00 | Białej Przemszy 1

Czas gry zawodnika zmiany od 1 lipca

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN informuje, że od 1 lipca 2018 r. będą obowiązywały następujące zmiany...

1. Zmianie uległy zasady udziału zawodników w meczach różnych drużyn tego samego klubu:

- zrezygnowano z odrębnych reguł, zależnych od wieku zawodnika, na rzecz jednolitego rozwiązania dot. wszystkich zawodników ("Jeżeli zawodnik, brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć w spotkaniu innej drużyny swego klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po zakończeniu pierwszego meczu, w pełnym wymiarze czasu gry - przepis ten nie dotyczy zawodników występujących na pozycji bramkarza");

- uregulowano kwestię udziału zawodników w meczach w których zgodnie z postanowieniami regulaminów rozgrywek obowiązuje system zmian powrotnych ("Udział zawodnika w meczu, w którym zgodnie z postanowieniami regulaminu rozgrywek obowiązuje system zmian powrotnych, będzie traktowany jako udział w meczu w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry").

2. Skrócono, z 14 do 3 dni, termin na złożenie odwołania od decyzji organu I instancji w sprawach:

- dotyczących weryfikacji meczów;

- rozpatrywania protestów w sprawie zawodów.

Analogiczne postanowienia zostały uwzględnione w Regulaminie Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN.

Nowe rozwiązania mają przyczynić się do zwiększenia udziału młodych, zdolnych zawodników w meczach poszczególnych klas rozgrywkowych, co niewątpliwie pozytywnie wpłynie na poziom szkolenia w polskich klubach.

Dodatkowo, przyjęte zmiany znacząco usprawnią i przyspieszą proces podejmowania decyzji w sprawach dot. weryfikacji meczów, korzystnie wpływając na integralność rozgrywek, a co za tym idzie na wizerunek wśród kibiców i w szeroko rozumianym środowisku piłkarskim.

W sytuacji, gdy opisane wyżej zmiany, z jakiejkolwiek przyczyny, nie zostaną uwzględnione we właściwych przepisach wojewódzkiego ZPN, przy rozpatrywaniu spraw, zastosowanie winny mieć nowe postanowienia Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.

źródło: przemsza-siewierz.pl
foto: przemsza-siewierz.pl

VIDEO