Komunikat Podokręgu Sosnowiec z dnia szóstego sierpnia 2020 roku spadł jak grom z jasnego nieba na byłych sześciu zawodników MKS Poręba. Start A Klasy Sosnowiec zaplanowano już na najbliższy weekend a piłkarze przygotowywali się z jedną z drużyn z naszego region która występuje właśnie w tych rozgrywkach, aby w nadchodzącej kampanii reprezentować jej barwy, jednak puki co będą musieli chyba odpocząć od oficjalnych spotkań.

Wydział Dyscypliny na posiedzeniu w dniu: 06.08.2020:

Dot.  Rozgrywek seniorskich Komisja  ds.  dyscypliny  na  posiedzeniu  w  dniu 06.08.2020r.  zgodnie  z  otrzymaną informacją  i  po  sprawdzeniu  dostarczonych  dokumentów  postanawia  podać  do publicznej  wiadomości  informację  podaną  przez  klub  MKS  Poręba.  Zarząd  MKS Poręba podjął decyzję na podstawie statutu klubu  MKS Poręba rodz. I § 17 pkt  4  i rodz. I § 18, a także rodz. § 20 pkt. 1 i 2 w nawiązaniu do  regulaminu dyscypliny PZPN dział III rozdział II art. 125 pkt 2 zgodnie z  działem I rozdziału II art. 19 i 20 klub  o nałożeniu kar dyskwalifikacji na okres 6 miesięcy na następujących zawodników: Marcin Flaga, Kamil Jastrząbek, Damian  Kot, Patryk Otczyk, Łukasz Zamora.

Bieg  kary  liczony  jest  od  pierwszego  meczu  rundy  jesiennej  sezonu  2020/2021  i obowiązuje  w/w  zawodników  od  momentu  podania  do  publicznej  wiadomości  tj. 06.08.2020.    Wystawienie do  gry  w/w  zawodników  przez  jakikolwiek  klub  po  podanej  dacie  wiązać  się  będzie  z  weryfikacja  wyniku  i  wnioskiem  komisji  ds. rozgrywek  o  wyciągnięcie  przez  komisję  ds.  dyscypliny  konsekwencji dyscyplinarnych wobec klubu.


źródło: Podokręg Sosnowiec
foto:
własne

FutbolJuraTV