Bardzo chciałbym prosić o cierpliwość, spokój i wsparcie. O więcej wiary i zaufania do drużyny, sztabu szkoleniowego i zarządu. Nigdy i nigdzie wewnętrzne konflikty nie przyniosły nic dobrego. Gdy między sobą tak ostro wojujemy, to tylko zacierają ręce osoby klubowi niechętne. W tym trudnym momencie, kiedy dosięgły nas takie ciosy finansowe, szczególnie bardzo potrzebna jest jedność - powiedział niedawno były już Prezes Zarządu Ruchu Radzionków Marcin Wąsik.

W związku z rezygnacją Prezesa Zarządu Marcin Wąsiaka z pełnionej przez siebie funkcji w najbliższym czasie zgodnie ze statutem zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu w celu wybrania Prezesa oraz uzupełnienia składu Zarządu. O miejscu i terminie Walnego Członkowie Klubu zgodnie ze statutem zostaną poinformowani listownie.

źródło: ruchradzionkow.com
foto: ruchradzionkow.com

FutbolJuraTV