Na Zebraniu Klubów Podokręgu Sosnowiec dokonano wyborów: Prezesa, Prezydium i Delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Śląskiego Związku Piłki Nożnej. W głosowaniu jawnym na Prezesa Podokręgu wybrano Józefa Grząbę, który otrzymał 45 głosów, na ogólną liczbę 71 delegatów uprawnionych do udziału.

#93DniBezFutbolu_ZostańWDomu

Na wstępie Komisja Mandatowo-Skrutacyjna w składzie Adam Adamczyk - Przewodniczący oraz Arkadiusz Kucab i Andrzej Miśkowiec - Członkowie stwierdziła, że na ogólną liczbę 71 delegatów uprawnionych do udziału, w zebraniu wzięło udział 46 delegatów, co stanowi 64,79 procent, dzięki czemu zebranie rozpoczęte w pierwszym terminie było prawomocne.

W głosowaniu jawnym na Prezesa Podokręgu wybrano Józefa Grząbę, który otrzymał 45 głosów.

Ponadto do Prezydium zostali wybrani: Wiesław Milewski, Jan Pawłowski, Janusz Kiełtyka, Dariusz Wrona, Krzysztof Bąbik, Henryk Kurek i Dariusz Piętka.

- W tym trudnym okresie frekwencja mnie zaskoczyła - powiedział Józef Grząba, który stoi na czele Podokręgu Sosnowiec od 2004 roku. - W Prezydium nie ma nowych twarzy, bo otoczyłem się ludźmi, którzy sprawdzili się w minionej kadencji. Zabrakło tylko Andrzeja Adamczyka, który był wiceprezesem, ale tym razem nie był delegatem. Liczę jednak na jego dalszą współpracę. Jestem zbudowany poparciem prezesów amatorskich klubów, którzy dali mi zastrzyk nowych sił do pracy dla dobra piłki nożnej naszego regionu.

Delegatami na Zebranie Śląskiego Związku Piłki Nożnej zostali wybrani: Józef Grząba, Dariusz Piętka, Tomasz Szczerba, Janusz Ciołczyk, Krzysztof Dudziński, Bartosz Górski, Grzegorz Radko, Jan Pawłowski, Wiesław Milewski i Janusz Kiełtyka.

źródło: slzpn.pl
foto:
slzpn.pl

FutbolJuraTV